Polityka prywatności i RODO

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.galeriaobrazow.pl poprzez serwis internetowy.

2. Mając na celu poszanowanie prawa do prywatności Klientów Galeriaobrazow.pl dbamy o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Tomasz Mrowiński, Galeriaobrazow.pl z siedzibą w Łodź, ul. Maratońska 95/21, 94-007 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7272484613, REGON 100490640

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Strona internetowa wyposażona jest w zabezpieczający certyfikat SSL. Korespondencja e-mail jest szyfrowana certyfikatem SSL. Galeriaobrazow.pl posiada umowę powierzenia danych osobowych z zewnętrzną firmą hostingową Superhost.pl

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

7. Galeriaobrazow.pl przetwarza następujące dane osobowe w następujących celach:
Adres e: mail, adres pocztowy, telefon kontaktowy, NIP i nazwę działalności gospodarczej /spółki (w przypadku podmiotów gospodarczych).
Prowadzenie działań niezbędnych do zrealizowania zamówienia ( kontakt, wysyłka towaru, wystawienie faktury).

8.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, mmożliwość ich usunięcia, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. Galeriaobrazow.pl zastrzega sobie możliwość działania z narzędzi internetowych takich jak Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon 

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.galeriaobrazow.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT